088-0185000

Bij groot onderhoud en renovatie zijn de werkzaamheden vaak complex. Er staat veel te gebeuren; gevels, daken, vloeren en/of installaties moeten vervangen worden. Vaak worden bewoners elders gehuisvest, wat betekent dat het verkorten van de doorlooptijd en nakomen van de planning een hoge prioriteit hebben.

Remuon+ zorgt ervoor dat planningen nagekomen worden. We beseffen ons dat de impact voor de bewoner groot is en zetten dan ook meerdere communicatiemiddelen in om de bewoner zo volledig mogelijk te informeren. Wat, hoe en wanneer we communiceren kan een project maken of breken. Onze ervaring is dat hierdoor het vertrouwen en begrip bij bewoners toeneemt, waardoor het draagvlak voor de maatregelen groter wordt. Samen maken we woningen en buurten mooier en beter!

augustus 08, 2016