088-0185000

Remuon+ voert het planmatig onderhoud uit op basis van Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud. Dat betekent dat we niet alleen kiezen voor de goedkoopste, maar ook voor de beste oplossing! De beste prijs/kwaliteit verhouding dus. Kiezen we nu voor een duurdere oplossing, dan zijn we ervan overtuigd dat deze investering zich in de toekomst dubbel en dwars terugbetaalt.

Om inzicht te krijgen in de onderhoudsactiviteiten werkt Remuon+ met een Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). We brengen hiermee in kaart welke onderhoudsactiviteiten op welk tijdstip moeten gebeuren. We maken hiermee samen met u aan een plan dat past bij uw budget en ambitieniveau. In combinatie met de aspectprioriteitsmatrix uit NEN 2767, brengen wij een prioritering aan voor de uit te voeren activiteiten. Wanneer we werkelijk aan de slag gaan verzorgen wij voor u de voorbereiding, uitvoering, bewoners- en omgevingscommunicatie.

augustus 08, 2016