088-0185000

Remuon+ voert het dagelijks en mutatieonderhoud uit volgens een vooraf overeengekomen Service Level Agreement (SLA). We zijn een gecertificeerd onderhoudsbedrijf en handelen hier ook naar. Processen zijn overzichtelijk vastgelegd en overeengekomen. We verzorgen namens de opdrachtgever het hele traject, vanaf intake klacht tot gereedmelding. We leggen dit proces digitaal vast en borgen onze kwaliteit en doorlooptijd. We zorgen hierbij voor volledige transparantie. Ook de opdrachtgever kan op opdrachtniveau meekijken bij onze werkzaamheden.

augustus 08, 2016